Pécsért és a Vasutas Kultúráért!

A Vasutasok Otthona Pécsi Egyesületéről

Vasutasok Otthona Pécsi (Közhasznú) Egyesület
Az egyesület rövidített neve: VOPE

 

Az egyesület székhelye:
7621 Pécs, Váradi Antal u. 7/2.

Telefon: 72/310-037, 72/236-608
Telefax: 72/215-852

Az egyesület célja és közhasznú tevékenysége:

 • a vasutas és egyéb lakossági önszerveződő közösségek tevékenységének támogatása, segítése,
 • az oktatást, képzést, átképzést segítő programok, tanfolyamok, fórumok szervezése, ezen tevékenységek befogadása alkalmankénti bérleti díj felszámolásával az egyesület céljai megvalósítása érdekében,
 • kulturális és művészeti alkotótevékenység és művészeti műhelyek működtetése,
 • a Pécsi Vasutas Koncertfúvós Zenekar munkájának támogatása,
 • nemzetközi és országos kulturális rendezvények szervezése, bonyolítása,
 • tanfolyamok, közérdekű szolgáltatások szervezése és biztosítása,
 • együttműködés hazai és nemzetközi szervekkel, szervezetekkel,
 • rekreációs szabadidő szórakoztató programok szervezése,
 • egyéb nemzetközi kulturális kapcsolatokat szolgáló tevékenység,
 • a belvárosban, a város centrumában kellemes, esztétikus környezetben művelődési, szórakozási és társas együttlét lehetőségeinek biztosító hely, fórum a város polgárai részére,
 • a kulturális hagyományok ápolása, megőrzése a jövő számára,
 • a hátrányos helyzetű csoportok önszerveződésének elősegítése.