EFOP-3.3.2.-16-2016-00018 pályázati ismertető

A EFOP-3.3.2.-16-2016-00018 SEGÍTŐ KÉZ – EGYÜTT A KÖZNEVELÉSBEN
SZABADSZENTKIRÁLYON ÉS PÉCSETT CÍMŰ PROJEKT INDULÁSÁRÓL

 

A térségben lévő nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését tűzte ki célul a VOKE Vasutas Művelődési Ház, amely 2018. április 1-jétől megkezdte az EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességért elnevezésű pályázati konstrukció támogatott projektjének megvalósítását. Az intézmény összesen 18 hónap alatt, 25 millió forintos Európai Uniós támogatással segíti a résztvevő fiatalok ismeret- és tudásgyarapítását, a legkülönbözőbb nem formális tanulási alkalmakkal, melyek jelentős szerepet játszanak a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat.

Számos ismert előadó, sportolók, színészek, drámapedagógusok és zenekarok látogatnak el a művelődési házba, az iskolásokhoz. A színes programkínálat, amelyben van szakkör, foglalkozássorozat, kulturális óra, tehetséggondozó-, fejlesztő-, felzárkóztató kiscsoport, tábor, versenyek, vetélkedők, műhely- és klubfoglalkozás, témanap, témahét, segíti az anyanyelven folytatott kommunikációt, a digitális kompetenciákat, a tanulás tanulását, a kezdeményezőkészséget és a vállalkozói kompetenciákat is. A projekt hozzájárul a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez.

A formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés jelentős szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat.

A programok mindegyike vegyes csoportokban zajlik: az átlagnak megfelelő képességű, normál körülmények között élő gyerekek és a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetben élő, esetlegesen a tudás mellett képességeikben is gyengébb vagy fejletlenebb diákok közösen vesznek részt az egyes programokban, mindegyik intézményben. Éppen azért, hogy a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentése elérhető legyen.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Bővebb információ kérhető:
név: Kovács Ibolya szakmai vezető
elérhetőség: kovacs.ibolya@pvmh.hu, 06-30/377-9509

 

Együttműködő partnerek:

  • Bártfa Utcai Óvoda - 7627 Pécs, Bártfa u. 17.
  • Pécsi Meszesi Általános Iskola - 7629 Pécs, Komlói út 58.
  • Pécsi Mátyás Király Utcai Általános Iskola - 7621 Pécs, Mátyás király u. 17.
  • Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakiskolája Általános Iskolája és Óvodája - 7627 Pécs, Engel János u.15.
  • Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Szabadszentkirály - 7951 Szabadszentkirály, Ady Endre utca 37.
  • Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 90.

 

Az összes kép megtekinthető EZEN a linken!

Fényképalbumok téma szerint bontva:

 

 

 

EFOP-3.3.2.-16-2016-00018