Pécsért és a Vasutas Kultúráért!

EFOP-3.3.2.-16-2016-00018 pályázati ismertető

A EFOP-3.3.2.-16-2016-00018 SEGÍTŐ KÉZ – EGYÜTT A KÖZNEVELÉSBEN
SZABADSZENTKIRÁLYON ÉS PÉCSETT CÍMŰ PROJEKT INDULÁSÁRÓL

 

A térségben lévő nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését tűzte ki célul a VOKE Vasutas Művelődési Ház, amely 2018. április 1-jétől megkezdte az EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességért elnevezésű pályázati konstrukció támogatott projektjének megvalósítását. Az intézmény összesen 18 hónap alatt, 25 millió forintos Európai Uniós támogatással segíti a résztvevő fiatalok ismeret- és tudásgyarapítását, a legkülönbözőbb nem formális tanulási alkalmakkal, melyek jelentős szerepet játszanak a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat.

Számos ismert előadó, sportolók, színészek, drámapedagógusok és zenekarok látogatnak el a művelődési házba, az iskolásokhoz. A színes programkínálat, amelyben van szakkör, foglalkozássorozat, kulturális óra, tehetséggondozó-, fejlesztő-, felzárkóztató kiscsoport, tábor, versenyek, vetélkedők, műhely- és klubfoglalkozás, témanap, témahét, segíti az anyanyelven folytatott kommunikációt, a digitális kompetenciákat, a tanulás tanulását, a kezdeményezőkészséget és a vállalkozói kompetenciákat is. A projekt hozzájárul a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez.

A formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés jelentős szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat.

A programok mindegyike vegyes csoportokban zajlik: az átlagnak megfelelő képességű, normál körülmények között élő gyerekek és a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetben élő, esetlegesen a tudás mellett képességeikben is gyengébb vagy fejletlenebb diákok közösen vesznek részt az egyes programokban, mindegyik intézményben. Éppen azért, hogy a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentése elérhető legyen.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt befejezési dátuma: 2019.09.30.

 

Bővebb információ kérhető:
név: Kovács Ibolya szakmai vezető
elérhetőség: kovacs.ibolya@pvmh.hu, 06-30/377-9509

 

Együttműködő partnerek:

  • Bártfa Utcai Óvoda - 7627 Pécs, Bártfa u. 17.
  • Pécsi Meszesi Általános Iskola - 7629 Pécs, Komlói út 58.
  • Pécsi Mátyás Király Utcai Általános Iskola - 7621 Pécs, Mátyás király u. 17.
  • Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakiskolája Általános Iskolája és Óvodája - 7627 Pécs, Engel János u.15.
  • Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Szabadszentkirály - 7951 Szabadszentkirály, Ady Endre utca 37.
  • Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 90.

 

PROGRAMOK ISMERTETÉSE

Közösségi orientációs és pályaválasztási témanap

Olt Tamás színművész képességfejlesztő, mesterségórája. Helyzetgyakorlatok, szerepjátékok, beszédtechnikai gyakorlatok ismertetése.

Sport témanap

Nagy Dániel és Pálos Attila edzők Boot Camp erőnlétfejlesztő órája. BootCamp edzés megismertetése, mentálhigiénés előadás, egészséges életmód, mozgás, az egészséges táplálkozás, tudatos cselekvés ismertetése.

Egészségügyi-Mentálhigiénés témanap

Nagy Dániel és Pálos Attila testi, lelki és szellemi egészségfejlesztő órája. Témája az egészséges életmód, a tudatmódosító szerek rendkívül káros hatásai, a fizikai, a szellemi és a lelki egyensúly megőrzése, az önuralom, a következetes látásmód és az erőszakmentesség.

Foglalkozássorozat

1. alkalom:
Tudás- és személyiségfejlesztő kulturális foglalkozás, egyéni és csoportos felelősségről szóló játékok, csoportos beszélgetés.
Különbözőségek, személyiségjegyek, sztereotip gondolkodás, viselkedés elemzése.  Kiscsoportos beszélgetés során  a közösen megismert fiktív szereplő megértése, a vele való együttérzés, empátia hogyan változtathatja meg a nézőpontokat.

2. alkalom:
Egy csoportkohézióra, nyitottságra, proaktivitásra fókuszáló drámafoglalkozás, mely során megélhetővé válik a közös cél, és az arra vonatkozó tettvágy.
A drámás bizalomjátékok, páros és csoportos együttműködési gyakorlatok, koncentrációs, és kontaktusra épülő feladatok, mely az alkalmazkodóképességet fejleszti, hanem a szociális érzékenységet is.

3. alkalom:
Moderált vita keretein belül vizsgálják a témát: kinek mit jelent, mennyire fontos, mire szolgálnak a különböző előre lefektetett, megszokott, hagyományosan gyakorolt, elvárt viselkedési formák. Cél: könnyebben elfogadni a véleménykülönbségeket, illetve egyes helyzetek feszesebb szabályait.
A csoportos ön- és társismereti tréning a kritikai gondolkodás fejlesztése mellett a kongruens viselkedést is elősegíti, a csoportban tapasztalható hasonlóságok és különbözőségek felfedezése, felvállalása könnyebbé teszi az elfogadást.

Rajz szakkör – A Mátyás K. Iskolában

Rajzzal, festéssel, régi és új technikákkal foglalkoznak. Pályázatokra anyagokat készítenek és az iskolát dekorálják alkotásaikkal.

Drámapedagógiai szakkör – A Sziebert Iskolában

Drámapedagógiai eszközökkel a gyermekben erősítik az egészséges önismeretet, énképet. Megtanítják őket arra, hogy önálló, gondolkodó, problémát megoldó, etikus, erkölcsös, becsületes emberekké válhassanak. Cél, hogy olyan irodalmi, zenés jelenet, játék szülessen meg, melyben a gyermekek aktívan, örömmel, alkotó módon vesznek részt.

Modern tánc szakkör – A Meszesi Iskolában

Csoportban és egyénileg is foglalkoznak a gyerekekkel, segítve őket abban, hogy minél magasabb szintre juthassanak el a 8 év során a táncművészet területén.
A táncosok a tanév során több tematikus projektben vesznek részt (iskolai ünnepségek, karácsony, farsang), mely alkalmakkor fejlődik kreativitásuk és előadói készségeik.
A modern tánccal mindemellett általánosan célja az iskolában a gyermekek testtartásának javítása, koordinációjuk, koncentrációjuk, finom motorikus mozgások és a ritmusérzékük fejlesztése.

Sport szakkör – A Református Iskolában

A szakkör a kosárlabda körére összpontosul. Az edzések bemelegítéssel kezdődnek, ezután mindig más-más játékgyakorlat következik, majd a tanulók által legkedveltebb részre kerül sor a mérkőzés játékra. A levezető résszel pedig zárulnak az edzések.
Az edzések céljai: labdaérzékelés fejlesztése, technikai ügyesség fejlesztése, pozíciós játék fejlesztése, az együttműködés tanulása, a játékok bizonyos helyzeteinek gyakorlása, a technika kihangsúlyozásával.

Csiribiri szakkör – A Szabadszentkirályi Iskolában

A szakkör feladatai a kreativitás, kézműves foglalkozás köré csoportosulnak. Például szerepjátékok, rímfaragó játék, barkácsolás, szabad élményrajz készítés.

Havi szakkör – A Bártfa u. Óvodában

Jeles napokhoz kapcsolódó foglalkozások.  pl.:
Föld napja, Erdei kirándulás, Sport nap, Népmese napja, Egészségnap, Márton nap, Télapó ünnepély

Havi szakkör - Digitális kompetencia növelő program

A gyerekeknek a digitális fotókészítés, fotószerkesztés alapjait ismerik meg.
A környék nevezetességeiről, Széchenyi tér, Szent István tér, Várfal, Barbakán és fényképeket készítenek.
A képekből fotó montázsokat, képeslapokat készítenek.
Ünnepek (Halloween, karácsony, húsvét, szülinap..) a középpontban: meghívók, képkeretek készítése.
Családi fényképek szkennelése, retusálás, javítás.
Képek átszínezése fekete fehér, barnított képekre. Képrészletek átszínezése.
Képekből ceruzarajz készítése, naptár készítése.

Kulturális óra – Zene az kell! Vivat Bacchus Énekegyüttes

A Baranya megye Művészeti díjával kitüntetett énekegyüttes a „21. századi Trubadúrok” címre hallgató ifjúsági koncerten játékosan vezeti végig a gyerekeket a zene fejlődésének történetén. A javarészt pedagógusokból álló népszerű formáció a diákok igényeire hangolva közvetíti a szórakoztató, ám mégis igényes zenei kultúra értékeit!

Kulturális óra – Zene az kell! Philharmonic Brass Quintet

A Philharmonic Brass Quintet repertoárja széleskörű és sokoldalú: reneszánsz-, barokk-, klasszikus-, romantikus-, XX. századi és kortárszenei eredeti művek és átiratok egyaránt megszólalnak koncertjeiken. Az együttes mindezek mellett rendszeresen mutatja be saját feldolgozásait, átiratait. Fellépéseik élményekkel teli és emlékezetes pillanatokat kínálnak a klasszikus zene iránt érdeklődőknek és a kikapcsolódásra vágyó közönség számára egyaránt. A klasszikus zene mellett jazz, filmzene, népzenei- és könnyűzenei feldolgozások hallhatók koncertjeiken.
Műsoruk címe: Zenél a film

Kulturális óra – Zene az kell! Operamesék – Balásy Szabolccsal és Bognár Szabolccsal

Operamesék c. előadásunk nevéből adódóan az opera műfajának sokszínűségét szeretné közelebb hozni, humoros játékos felfogásban tálalva, megismertetni a mai fiatal generációval. Az interaktív koncert főszereplői - a mai modern és a régmúlt századok zenéje közötti párhuzamok bemutatásával, a gyerekek bevonásával történik - Bognár Szabolcs előadóművész, operaénekes és Balásy Szabolcs zeneszerző, zongorista, karnagy. Két régi jóbarát - akik igen széles korosztály zenei nevelésével foglalkoznak - közösen gondozott zenei ízlésvilága tárul a fiatal publikum elé 40-45 percben, sok nevetéssel, szokatlanul kötetlen hangulatban.

Kulturális óra – Zene az kell! Orsi és Péti, a pécsi Világutazók kalandjai

Apaceller Péter ének-zene, egyházzene szakos tanár
Apaceller-Czigola Orsolya angol, magyar és ének-zene szakos tanár
Évekig léptek fel tenger- és óceánjáró hatalmas luxushajókon, mint énekes-zenész előadók. Rengeteg emberrel, kultúrával, szokással ismerkedhettek meg, behajózták a fél világot és estéről estére megszépítették a vendégek útját.
Orsi és Péti dalaik segítségével egy lenyűgöző méretű hajó titkait és mindennapjait tárja fel a gyerekek előtt, izgalmas kalandra hívja őket. Megismerteti velük azokat a városkákat, ahol a hajó kiköt, felébreszti bennük a kíváncsiságot a világ, a különböző népek kultúrája iránt is. Könnyedén, derűvel és nagy szeretettel éneklik dalaikat. Jó őket hallgatni, velük énekelni és utazni is.

Témanap – Vadon a város felett

A festői környezetben, a Mecsek Natura 2000 területén helyezkedik el a megújult Pécsi Állatkert, melynek célja amellett, hogy minden látogatója kellemesen kikapcsolódjon, a régió fontos oktatási, természetvédelmi, turisztikai és kulturális szereplőjévé váljon.
Állatkerti szakemberek közreműködésével lehetőségük van a gyerekeknek az állatok bemutatására, megismerésére, simogatására.

Témanap – Siklós, de csodás!

A siklósi vár hazánknak fontos történelmi nevezetessége.
A vár tárlatvezetői magas szakmai felkészültséggel, interaktívan vezetik körbe a gyerekeket a vár tereiben, élő történelemórát varázsolva a falak közé. A programban középkori fegyverbemutató, illetve „A huszárok élete” bemutató is megrendezésre kerül.

Művészeti csoport - Népi gyermekjátszó

A magyar néptánc alapvető tánc- és mozgásformáinak megismertetése játékos gyakorlatokon keresztül.
Játékok: héjafogó, pányvázás kapuzás, lengető ugrós motívumok, sövényfonás, cifra. Kígyózás. Hidas játék: Itthon vagy e hidas mester? Fogyó-gyarapodó játékok, kiszámolók, ritmusjátékok, fészekfogó.
Az ugrós táncok alapjai, test-tudat és mozgáskoordináció fejlesztése játékos gyakorlatokon keresztül.
Népdaltanulás.
Kézműves foglalkozás: nemezelés, agyagozás, munka égethető gyurmával.
Táncformák megismertetése: kör, csillag. Eszközhasználat megalapozása: játékos gyakorlatok labdával, seprűvel, bottal, kanásztánc alapjai.
Tánc vonósbanda kíséretében, tanult táncok (ugrós, csárdás) és dalok ismétlése.
Hangszerbemutató: hegedű, 3 húros kontra, brácsa, nagybőgő, tekerő, citera, furulya részletes ismertetése a gyermekek számára.

Szépen magyarul – tehetséggondozás, fejlesztő foglalkozás

A foglalkozások során a következő feladattípusokkal találkozhattak a gyerekek:
Szókincsbővítés, olvasás, írás, ritmusérzék fejlesztés, szép beszéd, helyes beszéd kialakítása, fejlesztése, segítése, mondatrészek, szavak egésszé alakítása, diszlexia, diszgráfia prevenciós gyakorlatok, téri, síkbeli irányok gyakorlása, testséma fejlesztése.

Ép testben ép lélek! – foglalkozássorozat

A program célja az egészséges életmód és életszemlélet kialakítása.
Mivel mindennapi életünk része az étkezés, ennek megfelelően nem mindegy, mivel táplálkozunk, hiszen ez hatással van az egészségünkre, a közérzetünkre és a teljesítményünkre is.
A diákok intézményünk „tankonyhájában” elsajátítják az alapvető étkezési kultúrát (evőeszköz használata, kulturált terítés, étkezési illemszabályok), megtanulják az egészséges ételek egyszerű elkészítésének módját szakember segítségével.

 

Az összes kép megtekinthető EZEN a linken!

Fényképalbumok téma szerint bontva:

 

EFOP-3.3.2.-16-2016-00018