Pécsért és a Vasutas Kultúráért!

Értelmiségi és Fiatal Értelmiségi Egyesület

Pécs-Baranyai Értelmiségi EgyesületÉrtelmiségi Egyesület és Klub:
A Pécs-Baranyai Értelmiségi Klub és Egyesület 1987-től fejti ki tevékenységét.

Mint "Nyilvánosság Klub" heti rendszerességgel (csütörtök esténként) szervezi közéleti fórumait. A 13 év alatt a nyilvános rendezvényeken neves országos és helyi közéleti személyiségekkel folytattunk beszélgetéseket: államfővel, miniszterelnökökkel, nagykövetekkel, külföldi politikusokkal, miniszterekkel, pártvezetőkkel, országos és helyi képviselőkkel, valamint a kultúra és tudomány jeles képviselőivel.

Az Egyesületet más tevékenységi körök is jellemzik. Konferenciákat szervez, könyveket ad ki (a két legutóbbi "Az európai civil társadalom" és a "Korrupció" címen), külföldi,- magyar kapcsolatokkal rendelkezik, karitatív tevékenységet folytat. Az Egyesületnek négy tagozata van az Értelmiségi Klub (ÉK), Szigetvári Tagozat (SZIGET), Fiatal Értelmiségiek Klubja (FÉK), Felvételi Előkészítő Bizottság (FEB).

Fiatal Értelmiségiek Klubja:
A Fiatal Értelmiségi Klub 1995 óta fejti ki tevékenységét azzal a céllal, hogy a Dél-Dunántúl legnépesebb egyetemi városában és vonzáskörzetében: elősegítse a fiatalok közéletbe való bevonását, lehetőséget biztosítson az egyetemi polgárok számára a helyi közösségi élet megismerésére, összehangolja a különböző egyetemi és főiskolai karok közötti együttműködést. Kiemelt célcsoportok a középiskolások, a főiskolai és egyetemi hallgatók, és mindazok a fiatalok, akik érettségivel rendelkeznek. A FÉK természetesen azokra is számít, akik a fent megfogalmazott célkitűzésekkel egyetértenek. Tagságunk és közönségünk jól reprezentálja az értelmiségi rétegeket és különböző egyetemi szakok hallgatóit (jogász, közgazdász, bölcsész, orvos, tanár, műszaki szakember). A FÉK tevékenységét, közéleti fórumok, szabadegyetemek, tréningek szervezése jellemzi.

Felvételi Előkészítő Bizottság:
A tagozat tevékenysége: levelezéses módszerrel történő felvételi előkészítés (magyar, történelem).

Programok