Pécsért és a Vasutas Kultúráért!

Forum Sopianae Egyesület - Beköszöntő

A három évvel ezelőtt alapított Forum Sopianae Egyesület legfontosabb céljaként tűzte ki Pécs város gazdasági, kulturális, oktatási, egészségügyi, idegenforgalmi stb. fejlődésének elősegítését, városunk helyi társadalma értékeinek gyarapítását.

Az egyesület ennek érdekében képzéseket, programokat, fórumokat, „akciókat” szervez, hazai és nemzetközi kapcsolataival igyekszik erősíteni Pécs hírnevét. Nyitott a város valamennyi polgára számára, annak érdekében, hogy a társas együttlét lehetőségeinek biztosításával stabil, harmonikus kapcsolatok alakuljanak a városrészek és a nemzedékek között.

Kiemelt célja a kulturális hagyományok ápolása, őrzése a jövő nemzedékei számára, az egyesület tagi körén belül és más hasonló célokat valló társadalmi szerveződésekkel együttműködve.

Az egyesület - pártoktól függetlenül - valódi civil szervezetként kívánja betölteni vállalt feladatait. Tagjai természetesen különböző politikai értékek mentén lehetnek elkötelezettek, azonban, mint az egyesület tagjai vállalták politika semlegességüket és azt, hogy a helyi „közvilág”, közélet alakításában a civil értékek mentén kívánnak munkálkodni.

Az egyesület küldetését a tagok által elfogadott értékek váltják valóra, ebben helyet kap az emberi szabadság, a tolerancia, az esélyegyenlőség, igazságosság, a jog, az állam, a család, a vallás, a tradíció tisztelete, a város és a haza szeretete, a nyelv és a kultúra ápolása.

A klasszikus és a demokratikus értékek jelentik az egyesület hosszú távú stratégiájának alapját, a humanizmusért, az igazságosságért, a békéért (beleértve ebbe a helyi békét is) való munkálkodást - a különböző társadalmi csoportokat integráló és politikai közösségteremtő szerepkörével.

Az egyesület meghatározó helyi közösségi értéknek tekinti a részvétel jogának biztosítását a politikai életben, a szerveződések szabadságát, a nyilvánosság és a sajtószabadság érvényesülését, a sokféleség tolerálását, a biztonságot, a megbízhatóságot, a szolidaritást, a demokratikus politikai kultúrát.

Az értékalapú kevéssé ideologikus, inkább pragmatikus, azaz gyakorlati tettekben megnyilvánuló demokratikus helyi jellegű szerveződésünk meghatározó célja végül, hogy mindenkit elérjen, aki a városért tenni akar, s maga is olyan fórumként szolgáljon, mint annak idején az ókori Róma legnagyobb (piac)tere, a politika és a közélet központja, a Forum Romanum, ma, s a jövőben a Forum Sopianae.

 

Dr. Csefkó Ferenc elnök