Pécsért és a Vasutas Kultúráért!

Forum Sopianae Egyesület elérhetősége, alapvető céljai

Az egyesület neve: Forum Sopianae
Az egyesület székhelye: 7621 Pécs, Váradi A. u. 7/2.
Telefon: 72/310-037, telefax: 72/215-852
e-mail: forumsopianae@gmail.com

Az egyesület működési területe kiterjed a Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területére.

Az egyesület jogi személy.

Az egyesület alapvető céljai:

A Forum Sopianae alapító tagjai felismerve, hogy Pécs hosszú távú fejlődését csak a város életét meghatározó személyiségeinek összefogása teremtheti meg, akik tudják, hogy ők nemcsak szűkebb környezetükért, családjukért, munkatársaikért felelősek, hanem hatásukat tekintve a város és polgárainak jövőjéért is, egyesületet alapítanak. Az alapító tagok tiszteletben tartják polgártársaik vallási és politikai meggyőződését, együttműködésüket egymás értékeire építve készek tenni a város fejlődéséért.

E credo értelmében az alábbiakban határozzák meg céljaikat és feladataikat:

  • A város gazdasági, kulturális, oktatási, sport, egészségügyi, környezetvédelmi, városképi, infrastrukturális, idegenforgalmi fejlődését elősegíteni a célból, hogy az e területen dolgozó meghatározó személyiségek a városfejlesztésbe történő összehangolt bevonásával elősegítsék Pécs város gyarapodását.
  • az oktatást, képzést, átképzést segítő programok, tanfolyamok, fórumok szervezése,
  • együttműködés hazai és nemzetközi szervekkel, szervezetekkel,
  • egyéb nemzetközi civil kapcsolatokat szolgáló tevékenység,
  • a társas együttlét lehetőségeinek biztosítása az egyesület tagjai és a város polgárai részére,
  • kulturális hagyományok ápolása, megőrzése a jövő számára.

Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tenni arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.