Forum Sopianae Egyesület Tagfelvételi kérelem mintája

FIGYELEM! A Siklósi Várban 2020. augusztus 14-én 20.00 órakor megrendezésre kerülő “Kinizsi, a nép fia” Rock-musicalre az összes jegy elfogyott!

 

TAGFELVÉTELI KÉRELEM

 

 

 

                         Alulírott ……………………………………….. (név, lakcím, szül. idő.)

                         ez úton szeretnék jelentkezni a Forum Sopianae egyesület tagjai közé.

                         Kérem a Tisztelt Elnökséget jelentkezésem elfogadására.

 

 

                         Nyilatkozom, hogy a Forum Sopianae egyesület létesítő okiratát ismerem és

                         az egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult

                         szokásait magamra nézve kötelezőnek fogadom el.

 

 

 

 

 

 

                         Pécs, ………………………..

 

                                                                         _____________________________