Pécsért és a Vasutas Kultúráért!
2013. február 13.
Az előadássorozat szakértője: Csajághy György történész, zenetanár   Előadás: A magyar nyelv és a magyar őstörténet előadó: dr. Czeglédi Katalin nyelvész   Időpont: 2013. február 21. 18.00 Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház (Pécs, Váradi Antal u. 7/2) Belépő díj: diák/nyugdíjas: 400Ft teljes árú: 500Ft   Információ: 72/310-037 05/13-96 siko.gabor@pvmh.hu
2013. január 31.
A Magyar Kultúra Napja - 2013 1823. január 22.  Kölcsey Ferenc ezen a napon tisztázta le a Himnusz kéziratát. E nap 1989. óta a Magyar Kultúra Napjaként került ünnepeink sorába. Méltó alkalom – immár 24 éve – hogy megemlékezvén évezredes hagyományainkról, szellemi értékeinkről, figyelmünk előterébe kerüljenek - ha csupán egy napra is – a kultúra mindennapi „csinálói,” azok, kik nemzeti kincseink megőrzésével, közvetítésével, újat-teremtésével szolgálnak mindannyiunkat, téve szebbé, emberibbé, élhetőbbé a hétköznapokat. E kultúra-közvetítő munkásokat ünnepeljük január 22-én. Mindezek jegyében tette ezt az idén a Magyar Kultúra Napján a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség ünnepi-szakmai Közgyűlése keretében, melynek a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontja adott otthont. A résztvevők Dr. Zeller Gyulának a Szövetség elnökének ünnepi beszédét követően Koltai Zoltán egyetemi docens, PTE-FEEK dékánhelyettes előadását hallgatták meg Pécsről, Európa Kulturális Fővárosáról 2010-2012 címmel. Az igen érdekes referátum egy Pécsett és Budapesten folytatott, több éves kutatás eredményeiről számolt be, vont le tanulságos következtetéseket, s fogalmazott meg jövőre szóló ajánlásokat. A díjátadón a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség több évtizedes művészi munkásságáét, kiemelkedő kulturális, művészeti tevékenységéért, kultúraközvetítő szerepvállalásáért Elismerő Oklevelet adományozott a Pécsi Harmadik Színháznak. A díjat a kitüntetett képviseletében Vincze János igazgató, művészeti vezető, jászai-díjas rendező vette át. A rendezvényen a Szövetség partneregyesületei kitüntető díjakat adtak át, így: A Pécs-Baranyai Kórus- és Zenekari Szövetség Elismerő Oklevelében részesítette Ivasivka Mátyás tanárt, zenepedagógus karnagyot. A Magyar Népművelők Egyesülete Baranya Megyei Szervezete az általa alapított Lemle Géza díjjal 2012-ben Horváth Lászlóné Straub Évát, a Komlói Közösségek Háza és Színház intézményvezetőjét, igazgatóját tüntette ki. (Az oklevél mellé Pécs legmagasabb kulturális értéket képviselő termékét, Zsolnay vázát ajándékozták. A Baranyai Honismereti Egyesület Vókó Jánosnak és Hámori Istvánnénak adott át Elismerő Oklevelet, akik Pécs-Somogyról négy évtizeden át készítettek településtörténeti kutatást, gyűjtést, mely könyv formájában „Pécs-Somogy története” címmel jelent meg. A Baranyai Emberekért Szövetség Hohn Krisztina polgármester munkásságát díjazta Elismerő Oklevélben a Mánfa Fejlődéséért Egyesületben, a Baranyai Emberekért Szövetségben, s több más civil szervezetben végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért. Két kitüntetett tevékenysége kapott hosszabb, részletező méltatást, amit a Pécsi Harmadik Színházról Simon István, a Magyar Népművelők Egyesülete kitüntetettjéről pedig Orcsik Ferenc fogalmazott meg. Ezeket az alábbiakban tesszük közzé.   Laudáció a Pécsi Harmadik Színházról  „Van egy színház, amelyet minden fellengzés és túlzás nélkül a magyar dráma műhelyének nevezhetünk. A Pécsi Harmadik Színházról van szó, amely húsz éve kitart a maga elé tűzött célok mellett: a repertoár középpontjában mindig a magyar drámabemutatók álltak és állnak. Kezdő drámaírók és ma már klasszikusnak tekinthető szerzők újrajátszásai egyaránt megtalálhatók a színház műsorán. Nem beszélve arról, hogy Pécsett, e nagyvárosban a Harmadik Színház vállalja, hogy gyerekeknek is játszik, bemutatóik csaknem kivétel nélkül magyar szerzők művei” – Nánay István, jelenleg az egyik legelismertebb, ha nem a legelismertebb, legmérvadóbb színház-esztéta, kritikus írt így néhány éve a Jelenkor c. folyóiratban megjelent tanulmányában. Ennél tömörebben és frappánsabban aligha lehet megfogalmazni e színház munkásságát. Valóban elmondhatjuk erről az intézményről, hogy a mai magyar drámairodalom egyik fellegvára, ahol otthonra talált Pilinszky János, Forgách András, Füst Milán, Kornis Mihály, Nádas Péter, Sultz Sándor, Kiss Judit Ágnes, Egressy Zoltán - akinek a SÓSKA, SÜLTKRUMPLI c. műve több mint tíz éve van a színház repertoárján s, tavaly novemberben a 108. előadást ünnepelhette az együttes! Továbbá természetesen kiemelt fontosságú Spiró György és szinte arculat-meghatározóként Örkény István.  Spiró CSIRKEFEJ c. drámájának Vincze János által rendezett reveláció-számba menő színrevitelével alapozta meg igazán máig tartó országos hírnevét és elismertségét a Pécsi Harmadik Színház.  Spiró később ősbemutatóként adta a Harmadik Színháznak, illetve Vincze Jánosnak a SZAPPANOPERA és a KVARTETT c. művét, - ez utóbbi több, mint száz előadást ért meg, s több éven keresztül játszotta a tavaly megszűnt Budapesti Kamaraszínház is. A tervek szerint idén kerül bemutatásra Spiró új műve, a PRÍMA KÖRNYÉK c. komédia.  Ha nem lenne már egy (Örkény Színház) Budapesten, a Pécsi Harmadik Színház nyugodtan felvehetné Örkény nevét, mert alig hiszem, hogy a Harmadikon kívül más teátrum is bemutatott volna annyi Örkény-művet, mint a Pécsi Harmadik: színre vitték a PISTI A VÉRZIVATARBAN, a KULCSKERESŐK, a FORGATÓKÖNYV, a MACSKAJÁTÉK, a TÓTÉK c. műveket, s az elmúlt évben a szerző születésének 100. évfordulója alkalmából a Vincze által, Örkény műveiből – E KOR NEKÜNK SZÜLŐNK ÉS MEGÖLŐNK címmel – összeállított, ám egy önálló egészt képező, nagysikerű előadást, mely szinte összefoglalta Örkény munkásságát. A bemutatók mellett szólni kellene a színház befogadó tevékenységéről, különös tekintettel a határon túli magyar színházak vendégjátékairól. Ez, a missziónak is felfogható vendégjáték-sorozat kiváltképpen a 2008 tavaszán elindított HATÁRTALAN VÁROS – HATÁRTALAN SZÍNHÁZ programsorozattal teljesedett ki, melynek nem titkolt célja volt a külhoni magyar társulatok megismertetése a pécsi közönséggel. Az utóbbi négy évben 12 határon túli társulat közreműködésével 26 produkcióból 95 előadást tartott a színház! Szólni kellene továbbá a rengeteg vendégszereplésről, a hazaikon kívül a külföldi turnékról - Erdélytől az Egyesült Államokig; szólni kellene a számos fesztiválon, színházi találkozókon való sikeres szereplésekről, a díjak sokaságáról; szólni kellene a közönség-utánpótlás érdekében színre vitt nívós gyerekszínházi bemutatókról – és még sok mindenről, ami nem fér bele az idő-keretembe. De mindenképpen szólni kell a színházat megálmodó, megalapító és több mint harminc éve működtető, a rengeteg nehézség, anyagi gond ellenére meg nem alkuvó színház-csinálóról, a Jászai Mari-díjas Vincze Jánosról. Ő formálta, alakította ki ezen teátrum egyéni arculatát, mely arculatot leginkább és legátfogóbban a produkciók szellemisége tükrözi. Előadásaiban gondosan tervezett és következetesen megvalósított alkotó munkával, a színházművészet korszerű eszközeit használva, a társadalmi valóság lényegi vonásainak és tendenciáinak művészi ábrázolását valósítja meg. Létezési formája a nyitottság; értékeket kínál, értékeket hoz létre és értékeket fogad be.    Horváth Lászlóné Schraub Éva kulturális munkásságának bemutatása A Magyar Népművelők Egyesülete Baranya Megyei Szervezete minden évben a Magyar Kultúra Napján, - a baranyai kultúra jeles személyiségéről elnevezett - Lemle Géza díjjal ismeri egy tagja kiemelkedő közművelődési, közösségszervezői tevékenységét. A díjat évenként egy fő kaphatja meg. Az egyesület elnöksége 2013. évben a Lemle Géza díjat Horváth Lászlóné Schraub Évának, - közismert nevén: Horváth Évának – a Komlói Közösségek Háza igazgatójának, az egyesület tagjának adományozza. Horváth Éva, Komlón született, a város közismert kulturális-közéleti személyisége, művelődésszervező, művelődési menedzser, intézményvezető. 1980-tól dolgozik a közművelődésben, magasan képzett közművelődési szakember. Népművelés- magyar nyelv- és irodalom szakos általános iskolai tanár, később kiegészítő egyetemi diplomát szerzett a Pécsi Tudományegyetemen művelődési és felnőttképzési menedzser szakon.  Jelentős szerepe volt a Komlói Közösségek Háza és Színház integrációjának kialakításában, az intézmény innovációjában. Évtizedeken keresztül lelkes támogatója a helyi művelődési közösségek fejlődésének. Több komlói és sikondai kulturális-művészeti fesztivál kezdeményezője, szervezője. A Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány kuratóriumi tagja, a fesztiválok koordinátora. Menedzserként számos sikeres hazai és Európai Uniós pályázattal erősítette a helyi kultúra anyagi bázisát. Kiterjedt szakmai kapcsolatrendszert épített ki a megye szinte valamennyi közművelődési intézményével, segítette a környező kistérség települései kulturális életének fellendítését. Társadalmi szerepvállalásai mellett részt vállalt a szakmai közéletben. Alapításától tagja, hosszú ideje elnökségi tagja a Magyar Népművelők Egyesülete Baranya Megyei Szervezetének, tagja a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség Választmányának.
2013. január 31.
  Videó és Diavetítéssel egybekötött élménybeszámoló "Macedónia, Albánia, Montenegro" címmel. Előadó: Kiss Csaba Időpont: 2013. február 4. 18.30 Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház (Pécs, Váradi Antal u. 7/2) Belépő: 300Ft További info: vagabond@fw.hu vagy a www.vagabondvilagjaroklub.hu oldalon.    
2013. január 30.
  „Új dimenzió 60 körül” a Pécsi Művészetbarátok Klub Kiállítás-sorozata A VOKE Vasutas Művelődési Ház -Területi eMagyarország Központ- és a Pécsi Művészetbarátok Klub Tisztelettel meghívja Önt, Családját, Barátait   2013. február 14. 17.00 órára   Sárosiné Németh Gizella és Stirling Zsolt - Vonalak, foltok, színek c. közös kiállításának megnyitójára     Köszöntőt mond Szentgyörgyváry Péter VOKE Vasutas Művelődési Ház igazgató A kiállítást megnyitja dr. Sikó Ágnes ny. egyetemi adjunktus Pécsi Művészetbarátok Klub vezető Közreműködik Baráth Bianka Krisztina (fuvola) Nagy Izabella (fuvola) Helyszín VOKE Vasutas Művelődési Ház Ingyenes Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ Pécs, Váradi A. u. 7/2 A tárlat megtekinthető 2013. február 14-től 2013. március 20-ig Hétfőtől péntekig 11.00 – 18.00 óráig, További információ: VOKE Vasutas Művelődési Ház, Területi eMagyarország Központ 7621 Pécs, Váradi A. u.7/2. Tel: +36 72 310-037 e-mail: nemes.krisztina@pvmh.hu web: www.pvmh.hu Támogatóink MÁV ZRt. Pécs M.J. Város Önkormányzata Vasutas Országos Közművelődési- és Szabadidő Egyesület Szigetvári Takarékszövetkezet Nemzeti Kulturális Alap Vasutasok Otthona Pécsi Egyesülete Emberi Erőforrás Minisztérium Területi Művelődési Intézmények Egyesület eMagyarország Pont
2013. január 30.
    Gyermek Táncház és Játszóház Dénes Anettel 2013. február 16-án (szombat) VOKE Vasutas Művelődési Ház Pécs, Váradi A. u. 7/2. 17.00 – 18.00 Belépő: 300 ft         Magyar Táncház 2013. február 16-án (szombat) VOKE Vasutas Művelődési Ház Pécs, Váradi A. u. 7/2. 18.00 – 19.00 Magyarlapádi és palatkai táncok tanítása Táncház 19.00 – 22.00     Házigazdák: Gálber Attila, Bánfi Rita, Czigány Tamás, Kurucz Réka, Kurucz Ildikó, Szilágyi Domokos Zenél: Zoltán Csaba, Bergics Lajos, Zengő Együttes, Benkő László, Havasréti Pál, Monori Árpád, Hoffmann László, Hunyadi Péter   Belépő: 300 ft Mindenkit szeretettel várunk! Támogatók: Pécs M.J.V. Önkormányzata Emberi Erőforrások Minisztérium Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV) Nemzeti Kluturális Alap (NKA) Nemzeti Együttműkődési Alap (NEA) Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) Vasutasok Otthona Pécsi Egyesülete (VOPE)
2013. január 16.
  Videó és Diavetítéssel egybekötött élménybeszámoló "Vissza Indiába! - A Hindu újévtől a Puskári tevevásárig." címmel. Előadó: Juhász Balázs fotográfus Időpont: 2013. január 21. 18.30 Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház (Pécs, Váradi Antal u. 7/2) Belépő: 300Ft További info: vagabond@fw.hu vagy a www.vagabondvilagjaroklub.hu oldalon.  
2013. január 14.
    Farsangi Gyermek Táncház és Játszóház Kurucz Ildikóval 2013. január 19-én (szombat) VOKE Vasutas Művelődési Ház Pécs, Váradi A. u. 7/2. 17.00 – 18.00 Belépő: 300 ft         Farsangi Táncház   Jelmezversennyel és tombolával! 2013. január 19-én (szombat) VOKE Vasutas Művelődési Ház Pécs, Váradi A. u. 7/2. Táncház 18.00 – 24.00     Házigazdák: Gálber Attila, Bánfi Rita, Czigány Tamás, Kurucz Réka, Kurucz Ildikó, Szilágyi Domokos Zenél: Zoltán Csaba, Bergics Lajos, Zengő Együttes, Benkő László, Havasréti Pál, Monori Árpád, Hoffmann László, Hunyadi Péter   Belépő: 300 ft Mindenkit szeretettel várunk! Támogatók: Pécs M.J.V. Önkormányzata Emberi Erőforrások Minisztérium Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV) Nemzeti Kluturális Alap (NKA) Nemzeti Együttműkődési Alap (NEA) Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) Vasutasok Otthona Pécsi Egyesülete (VOPE)
2013. január 11.
Február 1. (péntek) 09.00 – 12.00  Szépkorúak Lapozó- Teázója 11.00 – 12.00 NA közösség foglalkozása 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sikó Ágnes Kőzetek, ásványok, metszetek c. kiállítása 14.00 –15.00   Nyugdíjas Angol társalgó 16.30 –18.30   Vasutas Eszperantó Klub Február 2. (szombat) 15.00 – 16.00  NA Remény csoport Február 4. (hétfő) 09.00 – 12.00  Szépkorúak Lapozó- Teázója 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sikó Ágnes Kőzetek, ásványok, metszetek c. kiállítása 14.00 – 15.30  Nyugdíjas Haladó Német II. csoport 14.00 – 16.30  dr. Csanádi György Vasutas Nyugdíjas Klub 17.30 – 18.30  NARANON gyűlés 18.00 – 19.00 NA közösség Női tagozatának foglalkozása 18.00 – 22.00  Bridzs Klub 18.30 – 21.00  Vagabond Világjáró Klub – Macedónia, Albánia, Montenegro Február 5. (kedd) 09.00 – 12.00  Szépkorúak Lapozó- Teázója 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sikó Ágnes Kőzetek, ásványok, metszetek c. kiállítása 15.00 – 17.00  NET- Nagyik Egyesületi foglalkozás 15.30 – 16.30  Mazsorett csoport próbája 16.00 – 20.00  Hunyor Vasutas Foltvarró Kör 17.00 – 19.00  Scrabble Klub 17.30 – 18.30  „Anonim Felnőtt Gyermekek” (ACA) gyűlése 18.00 – 19.00  Al-Anon gyűlés 18.15 – 19.45 Jóga Február 6. (szerda) 09.00 – 12.00  Szépkorúak Lapozó- Teázója 09.00 – 12.00  Nyugdíjas fogadóóra 10.00 – 11.30  Nyugdíjas Haladó Német I. csoport 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sikó Ágnes Kőzetek, ásványok, metszetek c. kiállítása 15.00 – 16.00  English Team 16.00 – 18.00  Nyugdíjas Egyesület angol oktatás 16.00 – 20.00  Bridzs 18.00 – 21.00 Veterán Autósok Klubja Február 7. (csütörtök) 09.00 – 12.00 Szépkorúak Lapozó- Teázója 11.00 – 16.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sikó Ágnes Kőzetek, ásványok, metszetek c. kiállítása 18.00 – 19.00 AA Közösség 18.00 – 19.00 NA közösség foglalkozása 18.15 – 19.45 Jóga Február 8. (péntek) 09.00 – 12.00  Szépkorúak Lapozó- Teázója 11.00 – 12.00 NA közösség foglalkozása 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sikó Ágnes Kőzetek, ásványok, metszetek c. kiállítása 14.00 – 15.00  Nyugdíjas Angol társalgó 16.30 – 18.30  Vasutas Eszperantó Klub Február 9. (szombat) 15.00 – 16.00  NA Remény csoport Február 11. (hétfő) 09.00 – 12.00  Szépkorúak Lapozó- Teázója 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sikó Ágnes Kőzetek, ásványok, metszetek c. kiállítása 14.00 – 16.30  dr. Csanádi György Vasutas Nyugdíjas Klub 14.00 – 15.30  Nyugdíjas Haladó Német II. csoport 17.30 – 18.30  NARANON gyűlés 18.00 – 19.00 NA közösség Női tagozatának foglalkozása 18.00 – 22.00  Bridzs Klub Február 12. (kedd) 09.00 – 12.00  Szépkorúak Lapozó- Teázója 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sikó Ágnes Kőzetek, ásványok, metszetek c. kiállítása 15.30 – 16.30  Mazsorett csoport próbája 16.00 – 19.00  PÉCS- WORK Vasutas Foltvarró Csoport 16.00 – 17.30  Pécsi Dohánygyári Nyugdíjas Klub 17.00 – 19.00  Scrabble Klub 17.30 – 18.30  „Anonim Felnőtt Gyermekek” (ACA) gyűlése 18.00 – 19.00  Al-Anon gyűlés 18.15 – 19.45 Jóga Február 13. (szerda) 09.00 – 12.00  Szépkorúak Lapozó- Teázója 09.00 – 12.00  Nyugdíjas fogadóóra 10.00 – 11.30  Nyugdíjas Haladó Német I. csoport 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sikó Ágnes Kőzetek, ásványok, metszetek c. kiállítása 15.00 – 16.00  English Team 16.00 – 18.00  Nyugdíjas Egyesület angol oktatás 16.00 – 20.00  Bridzs Február 14. (csütörtök) 09.00 – 12.00 Szépkorúak Lapozó- Teázója 11.00 – 16.30  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 17.00 – 19.00  Sárosiné Németh Gizella és Stirling Zsolt közös kiállításának megnyitója 18.00 – 19.00 AA Közösség 18.00 – 19.00 NA közösség foglalkozása 18.15 – 19.45 Jóga Február 15. (péntek) 09.00 – 12.00  Szépkorúak Lapozó- Teázója 11.00 – 12.00 NA közösség foglalkozása 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sárosiné Németh Gizella és Stirling Zsolt közös kiállítása 14.00 – 15.00  Nyugdíjas Angol társalgó 16.30 – 18.30  Vasutas Eszperantó Klub Február 16. (szombat) 15.00 – 16.00  NA Remény csoport Február 18. (hétfő) 09.00 – 12.00  Szépkorúak Lapozó- Teázója 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sárosiné Németh Gizella és Stirling Zsolt közös kiállítása 14.00 – 15.30  Nyugdíjas Haladó Német II. csoport 14.00 – 16.30  dr. Csanádi György Vasutas Nyugdíjas Klub 17.30 – 18.30  NARANON gyűlés 18.00 – 19.00 NA közösség Női tagozatának foglalkozása 18.00 – 22.00  Bridzs Klub 18.30 – 21.00  Vagabond Világjáró Klub – Etiópiai hangulatok Február 19. (kedd) 09.00 – 12.00  Szépkorúak Lapozó- Teázója 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sárosiné Németh Gizella és Stirling Zsolt közös kiállítása 15.00 – 17.00  NET- Nagyik Egyesületi foglalkozás 15.30 – 16.30  Mazsorett csoport próbája 16.00 – 20.00  Hunyor Vasutas Foltvarró Kör 17.00 – 19.00  Scrabble Klub 17.30 – 18.30  „Anonim Felnőtt Gyermekek” (ACA) gyűlése 18.00 – 19.00  Al-Anon gyűlés 18.15 – 19.45 Jóga Február 20. (szerda) 09.00 – 12.00  Szépkorúak Lapozó- Teázója 09.00 – 12.00  Nyugdíjas fogadóóra 10.00 – 11.30  Nyugdíjas Haladó Német I. csoport 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sárosiné Németh Gizella és Stirling Zsolt közös kiállítása 15.00 – 16.00  English Team 16.00 – 18.00  Nyugdíjas Egyesület angol oktatás 16.00 – 20.00  Bridzs Február 21. (csütörtök) 09.00 – 12.00 Szépkorúak Lapozó- Teázója 11.00 – 16.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sárosiné Németh Gizella és Stirling Zsolt közös kiállítása 18.00 – 19.00 AA Közösség 18.00 – 19.00 NA közösség foglalkozása 18.15 – 19.45 Jóga Február 22. (péntek) 09.00 – 12.00  Szépkorúak Lapozó- Teázója 11.00 – 12.00 NA közösség foglalkozása 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sárosiné Németh Gizella és Stirling Zsolt közös kiállítása 14.00 – 15.00  Nyugdíjas Angol társalgó 16.30 – 18.30  Vasutas Eszperantó Klub Február 23. (szombat) 15.00 – 16.00  NA Remény csoport Február 25. (hétfő) 09.00 – 12.00  Szépkorúak Lapozó- Teázója 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sárosiné Németh Gizella és Stirling Zsolt közös kiállítása 14.00 – 16.30  dr. Csanádi György Vasutas Nyugdíjas Klub 14.00 – 15.30  Nyugdíjas Haladó Német II. csoport 17.30 – 18.30  NARANON gyűlés 18.00 – 19.00 NA közösség Női tagozatának foglalkozása 18.00 – 22.00  Bridzs Klub Február 26. (kedd) 09.00 – 12.00  Szépkorúak Lapozó- Teázója 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sárosiné Németh Gizella és Stirling Zsolt közös kiállítása 15.30 – 16.30  Mazsorett csoport próbája 16.00 – 19.00  PÉCS- WORK Vasutas Foltvarró Csoport 16.00 – 17.30  Pécsi Dohánygyári Nyugdíjas Klub 17.00 – 19.00  Scrabble Klub 17.30 – 18.30  „Anonim Felnőtt Gyermekek” (ACA) gyűlése 18.00 – 19.00  Al-Anon gyűlés 18.15 – 19.45 Jóga Február 27. (szerda) 09.00 – 12.00  Szépkorúak Lapozó- Teázója 09.00 – 12.00  Nyugdíjas fogadóóra 10.00 – 11.30  Nyugdíjas Haladó Német I. csoport 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sárosiné Németh Gizella és Stirling Zsolt közös kiállítása 15.00 – 16.00  English Team 16.00 – 18.00  Nyugdíjas Egyesület angol oktatás 16.00 – 20.00  Bridzs 17.00 – 19.00  Pécsi Művészetbarátok Klub foklalkozása Február 28. (csütörtök) 09.00 – 12.00 Szépkorúak Lapozó- Teázója 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sárosiné Németh Gizella és Stirling Zsolt közös kiállítása 18.00 – 19.00 AA Közösség 18.00 – 19.00 NA közösség foglalkozása 18.15 – 19.45 Jóga
2013. január 11.
Január 1. (kedd) 09.00 – 12.00  Szépkorúak Lapozó- Teázója 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sikó Ágnes Kőzetek, ásványok, metszetek c. kiállítása 15.30 – 16.30  Mazsorett csoport próbája 16.00 – 19.00  PÉCS- WORK Vasutas Foltvarró Csoport 16.00 – 17.30  Pécsi Dohánygyári Nyugdíjas Klub 17.00 – 19.00  Scrabble Klub 17.30 – 18.30  „Anonim Felnőtt Gyermekek” (ACA) gyűlése 18.00 – 19.00  Al-Anon gyűlés 18.15 – 19.45 Jóga Január 2. (szerda) 09.00 – 12.00  Szépkorúak Lapozó- Teázója 09.00 – 12.00  Nyugdíjas fogadóóra 10.00 – 11.30  Nyugdíjas Haladó Német I. csoport 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sikó Ágnes Kőzetek, ásványok, metszetek c. kiállítása 15.00 – 16.00  English Team 16.00 – 20.00  Bridzs 16.00 – 18.00  Nyugdíjas Egyesület angol oktatás 16.00 – 20.00  Pécsi Vasutas Koncertfúvós Zenekar próbája a pécsi Bazilikában 18.00 – 21.00 Veterán Autósok Klubja Január 3. (csütörtök) 09.00 – 12.00 Szépkorúak Lapozó- Teázója 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sikó Ágnes Kőzetek, ásványok, metszetek c. kiállítása 18.00 – 19.00 AA Közösség 18.00 – 19.00 NA közösség foglalkozása 18.15 – 19.45 Jóga Január 4. (péntek) 09.00 – 12.00  Szépkorúak Lapozó- Teázója 11.00 – 12.00 NA közösség foglalkozása 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sikó Ágnes Kőzetek, ásványok, metszetek c. kiállítása 14.00 –15.00   Nyugdíjas Angol társalgó 16.30 –18.30   Vasutas Eszperantó Klub Január 5. (szombat) 15.00 – 16.00  NA Remény csoport Január 7. (hétfő) 09.00 – 12.00  Szépkorúak Lapozó- Teázója 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sikó Ágnes Kőzetek, ásványok, metszetek c. kiállítása 14.00 – 15.30  Nyugdíjas Haladó Német II. csoport 14.00 – 16.30  dr. Csanádi György Vasutas Nyugdíjas Klub 17.30 – 18.30  NARANON gyűlés 18.00 – 19.00 NA közösség Női tagozatának foglalkozása 18.00 – 22.00  Bridzs Klub Január 8. (kedd) 09.00 – 12.00  Szépkorúak Lapozó- Teázója 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sikó Ágnes Kőzetek, ásványok, metszetek c. kiállítása 15.00 – 17.00  NET- Nagyik Egyesületi foglalkozás 15.30 – 16.30  Mazsorett csoport próbája 16.00 – 20.00  Hunyor Vasutas Foltvarró Kör 17.00 – 19.00  Scrabble Klub 17.30 – 18.30  „Anonim Felnőtt Gyermekek” (ACA) gyűlése 18.00 – 19.00  Al-Anon gyűlés 18.15 – 19.45 Jóga Január 9. (szerda) 09.00 – 12.00  Szépkorúak Lapozó- Teázója 09.00 – 12.00  Nyugdíjas fogadóóra 10.00 – 11.30  Nyugdíjas Haladó Német I. csoport 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sikó Ágnes Kőzetek, ásványok, metszetek c. kiállítása 15.00 – 16.00  English Team 16.00 – 18.00  Nyugdíjas Egyesület angol oktatás 16.00 – 20.00  Bridzs Január 10. (csütörtök) 09.00 – 12.00 Szépkorúak Lapozó- Teázója 11.00 – 16.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sikó Ágnes Kőzetek, ásványok, metszetek c. kiállítása 18.00 – 19.00 AA Közösség 18.00 – 19.00 NA közösség foglalkozása 18.15 – 19.45 Jóga Január 11. (péntek) 09.00 – 12.00  Szépkorúak Lapozó- Teázója 11.00 – 12.00 NA közösség foglalkozása 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sikó Ágnes Kőzetek, ásványok, metszetek c. kiállítása 14.00 – 15.00  Nyugdíjas Angol társalgó 16.30 – 18.30  Vasutas Eszperantó Klub Január 12. (szombat) 15.00 – 16.00  NA Remény csoport Január 14. (hétfő) 09.00 – 12.00  Szépkorúak Lapozó- Teázója 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sikó Ágnes Kőzetek, ásványok, metszetek c. kiállítása 14.00 – 16.30  dr. Csanádi György Vasutas Nyugdíjas Klub 14.00 – 15.30  Nyugdíjas Haladó Német II. csoport 17.30 – 18.30  NARANON gyűlés 18.00 – 19.00 NA közösség Női tagozatának foglalkozása 18.00 – 22.00  Bridzs Klub Január 15. (kedd) 09.00 – 12.00  Szépkorúak Lapozó- Teázója 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sikó Ágnes Kőzetek, ásványok, metszetek c. kiállítása 15.00 – 17.00  NET- Nagyik Egyesületi karácsony 15.30 – 16.30  Mazsorett csoport próbája 16.00 – 19.00  PÉCS- WORK Vasutas Foltvarró Csoport 16.00 – 17.30  Pécsi Dohánygyári Nyugdíjas Klub 17.00 – 19.00  Scrabble Klub 17.30 – 18.30  „Anonim Felnőtt Gyermekek” (ACA) gyűlése 18.00 – 19.00  Al-Anon gyűlés 18.15 – 19.45 Jóga Január 16. (szerda) 09.00 – 12.00  Szépkorúak Lapozó- Teázója 09.00 – 12.00  Nyugdíjas fogadóóra 10.00 – 11.30  Nyugdíjas Haladó Német I. csoport 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sikó Ágnes Kőzetek, ásványok, metszetek c. kiállítása 15.00 – 16.00  English Team 16.00 – 18.00  Nyugdíjas Egyesület angol oktatás 16.00 – 20.00  Bridzs Január 17. (csütörtök) 09.00 – 12.00 Szépkorúak Lapozó- Teázója 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sikó Ágnes Kőzetek, ásványok, metszetek c. kiállítása 18.00 – 19.00 AA Közösség 18.00 – 19.00 NA közösség foglalkozása 18.00 – 21.00  „Fejezetek a magyarság őstörténetéből” – A magyar halászat, mint ősfoglalkozás 18.15 – 19.45 Jóga Január 18. (péntek) 09.00 – 12.00  Szépkorúak Lapozó- Teázója 11.00 – 12.00 NA közösség foglalkozása 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sikó Ágnes Kőzetek, ásványok, metszetek c. kiállítása 14.00 – 15.00  Nyugdíjas Angol társalgó 16.30 – 18.30  Vasutas Eszperantó Klub Január 19. (szombat) 15.00 – 16.00  NA Remény csoport Január 21. (hétfő) 09.00 – 12.00  Szépkorúak Lapozó- Teázója 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sikó Ágnes Kőzetek, ásványok, metszetek c. kiállítása 14.00 – 15.30  Nyugdíjas Haladó Német II. csoport 14.00 – 16.30  dr. Csanádi György Vasutas Nyugdíjas Klub 17.30 – 18.30  NARANON gyűlés 18.00 – 19.00 NA közösség Női tagozatának foglalkozása 18.00 – 22.00  Bridzs Klub 18.30 – 21.00  Vagabond Világjáró Klub – India Január 22. (kedd) 09.00 – 12.00  Szépkorúak Lapozó- Teázója 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sikó Ágnes Kőzetek, ásványok, metszetek c. kiállítása 15.00 – 17.00  NET- Nagyik Egyesületi foglalkozás 15.30 – 16.30  Mazsorett csoport próbája 16.00 – 20.00  Hunyor Vasutas Foltvarró Kör 17.00 – 19.00  Scrabble Klub 17.30 – 18.30  „Anonim Felnőtt Gyermekek” (ACA) gyűlése 17.30 – 21.00  Borklub 18.00 – 19.00  Al-Anon gyűlés 18.15 – 19.45 Jóga Január 23. (szerda) 09.00 – 12.00  Szépkorúak Lapozó- Teázója 09.00 – 12.00  Nyugdíjas fogadóóra 10.00 – 11.30  Nyugdíjas Haladó Német I. csoport 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sikó Ágnes Kőzetek, ásványok, metszetek c. kiállítása 15.00 – 16.00  English Team 16.00 – 18.00  Nyugdíjas Egyesület angol oktatás 16.00 – 20.00  Bridzs Január 24. (csütörtök) 09.00 – 12.00 Szépkorúak Lapozó- Teázója 11.00 – 16.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sikó Ágnes Kőzetek, ásványok, metszetek c. kiállítása 18.00 – 19.00 AA Közösség 18.00 – 19.00 NA közösség foglalkozása 18.15 – 19.45 Jóga Január 25. (péntek) 09.00 – 12.00  Szépkorúak Lapozó- Teázója 11.00 – 12.00 NA közösség foglalkozása 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sikó Ágnes Kőzetek, ásványok, metszetek c. kiállítása 14.00 – 15.00  Nyugdíjas Angol társalgó 16.30 – 18.30  Vasutas Eszperantó Klub Január 26. (szombat) 15.00 – 16.00  NA Remény csoport Január 28. (hétfő) 09.00 – 12.00  Szépkorúak Lapozó- Teázója 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sikó Ágnes Kőzetek, ásványok, metszetek c. kiállítása 14.00 – 16.30  dr. Csanádi György Vasutas Nyugdíjas Klub 14.00 – 15.30  Nyugdíjas Haladó Német II. csoport 17.30 – 18.30  NARANON gyűlés 18.00 – 19.00 NA közösség Női tagozatának foglalkozása 18.00 – 22.00  Bridzs Klub Január 29. (kedd) 09.00 – 12.00  Szépkorúak Lapozó- Teázója 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sikó Ágnes Kőzetek, ásványok, metszetek c. kiállítása 15.30 – 16.30  Mazsorett csoport próbája 16.00 – 19.00  PÉCS- WORK Vasutas Foltvarró Csoport 16.00 – 17.30  Pécsi Dohánygyári Nyugdíjas Klub 17.00 – 19.00  Scrabble Klub 17.30 – 18.30  „Anonim Felnőtt Gyermekek” (ACA) gyűlése 18.00 – 19.00  Al-Anon gyűlés 18.15 – 19.45 Jóga Január 30. (szerda) 09.00 – 12.00  Szépkorúak Lapozó- Teázója 09.00 – 12.00  Nyugdíjas fogadóóra 10.00 – 11.30  Nyugdíjas Haladó Német I. csoport 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sikó Ágnes Kőzetek, ásványok, metszetek c. kiállítása 15.00 – 16.00  English Team 16.00 – 18.00  Nyugdíjas Egyesület angol oktatás 16.00 – 20.00  Bridzs Január 31. (csütörtök) 09.00 – 12.00 Szépkorúak Lapozó- Teázója 11.00 – 18.00  Internetes Közösségi Tér – Területi eMagyarország Központ 11.00 – 18.00  Sikó Ágnes Kőzetek, ásványok, metszetek c. kiállítása 18.00 – 19.00 AA Közösség 18.00 – 19.00 NA közösség foglalkozása 18.15 – 19.45 Jóga